GDPR - BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Städkompaniet Öresund AB avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till Städkompaniet Öresund AB och som samlas in i samband med abonnemang/ avtal och uppdatering av uppgifter, i enlighet med GDPR.
Informationen består av köpta och genomförda tjänster från Städkompaniet Öresund AB samt andra tjänster som Städkompaniet Öresund AB och/ eller samarbetspartners har tillhandahållit.

Städkompaniet Öresund AB använder de personuppgifter som kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot kunden så effektivt som möjligt.
Städkompaniet Öresund AB behandlar personuppgifterna internt inom företaget och samt i vårt Kundsystem CSS-Tengella samt i Visma Ekonomisystem.

Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter som Städkompaniet Öresund AB har. Det kan exempelvis vara för att redovisa uppgifter till skatteverket ( RUT ) eller till HEMSERVICE via Helsingborg Kommun.
Exempel på information som samlas in är personinformation, personnummer/
organisationsnummer, objektets storlek samt övriga önskemål.


Lagringstid för kundregister är avtalstiden + 1 år
Lagringstid för fakturor är 7 år enligt bokföringslagen
Lagringstid för arbetsplaner och checklistor är avtalstiden + 1 år

Registrering av IP-adresser
Vid besök på stadkompaniet.com sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.
Ändamål
Städkompaniet Öresund AB lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet.

Städkompaniet Öresund AB använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats.
Cookies
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida, för att kunna följa upp användningen av vår hemsida och för att stödja marknadsföringen av våra produkter och tjänster.
Handläggare av uppgifterna
Städkompaniet Öresund AB övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part.

Städkompaniet Öresund AB kan emellertid använda sig av underleverantörer i hanteringen av uppgifterna.
För närvarande anlitar Städkompaniet Öresund AB amerikanska Google Analytics för hantering av uppgifterna.

Google är ett av marknadens ledande leverantörer av webbstatistik. Företaget iakttar integritetsskyddet genom att följa de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram.

Städkompaniet Öresund AB kan därutöver använda sig av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv (oktober 1998), såsom stöd för kundtjänst, marknadsanalys och växelverkan.

Städkompaniet Öresund AB ger inte ut personuppgifter till underleverantörer eller sammarbetspartners utan ditt samtycke.

Samtycke
I samband med att du blir kund hos Städkompaniet Öresund AB, samtycker du till att Städkompaniet Öresund AB använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta erbjudanden om produkter och tjänster som Städkompaniet Öresund AB tillhandahåller.
Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.
Städkompaniet Öresund AB kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i samband med nämnda behandling.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Städkompanet Öresund AB, kan du begära det skriftligt på nedanstående adress:
Städkompaniet Öresund AB 
Mogatan 6
254 64 Helsingborg

Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Om du vill återkalla samtycket kontaktar du Städkompaniet Öresund AB skriftligen till:
Städkompaniet Öresund AB 
Mogatan 6
254 64 Helsingborg
Ytterligare information
Vänligen ta kontakt med oss om du har frågor om denna text